Kringelfjordens Fritidsområde - Aktiv fritid i den vackraste av miljöer
Sidhuvud med bilder från Kringelfjorden

 

Väder Särnaheden

 

Områdesservice

Samfälligheten svarar för sommar- och vinterunderhåll av samtliga vägar inom området. Lokala entreprenörer anlitas för detta arbete samt för regelbunden tillsyn och provtagning av VA-anläggningarna.

Vid frågor eller om brister upptäcks, kontakta styrelsen.
     

Vattenverket förser oss med det vatten vi behöver och är beläget vid infarten till stugbyn.

  Kringelfjordens vattenverk
   

Reningsverket samlar allt avfall från våra toaletter och diskavfall där det behandlas genom en speciell reningsprocess. Reningsverket är beläget invid återvinningsstationen utefter Kringelfjordsvägen.


Vid problem, kontakta styrelsen.
Vid akuta fel, ring vår tillsynsman Hans-Ove Fjätvall, tfn 076-838 45 75.

 

  Kringelfjordens reningsverk
   
Hushållsavfall ska lämnas vid vår lokala återvinningsstation centralt belägen i fritidsområdet. För mer information, se rubriken Avfallshantering i toppmenyn.   Kringelfjordens återvinningsstation
   
För sotning och skorstensbesiktning, kontakta Älvdalens Sotningsdistrikt AB.  
Bild på sotare


För telefonnummer till hantverkare, fackhandel, bilbärgning, apoteks- och systemombud, livsmedelsbutiker mm hänvisas till lokal telefonkatalog alternativt Fjällpostens sida med telefonnummer till lokala företag.


Styrelsen informerar

17-12-28: Meddelande från ordförande gällande snöröjning - läs mer här.


16-10-11: Stugbyföreningens styrelse meddelar inför kommande vintersäsong att värmeslingorna kommer att skötas uteslutande av behöriga och av föreningen utsedda personer utifrån aktuellt behov. Vid frågor eller problem, kontakta Göran Edlund eller Kjell Gustavsson.


Skid & Friluftsföreningen tackar stöttande medlemmar

Varför finns Skid- & Friluftsföreningen och varför behöver vi ditt stöd?


Vid akuta ärenden gällande stugbyn, ring Hans-Ove Fjätvall på tfn 076-838 45 75.

 

 

 

Aktuellt


Kringelfjordens Stugby på Facebook:
Kringelfjordens Facebook-grupp 

 

©Kringelfjordens Samfällighetsförening

Kontakta webbansvarig

 

 
Klicka på loggan för att gå tillbaka till startsidan