Kringelfjordens Fritidsområde - Aktiv fritid i den vackraste av miljöer
Sidhuvud med bilder från Kringelfjorden

 

Väder Särnaheden

 

Fritidsområdet Kringelfjorden

Kringelfjordens Fritidsområde ligger naturskönt vid Österdalälvens strand mellan Särna och Idre i norra Dalarna. Området omfattar 230 fastigheter varav 160 är bebyggda. Omgivande terräng är fint kuperad och glest trädbevuxen tallhed med markvegetation huvudsakligen bestående av renlav och lingonris. Fastigheterna är anslutna till eget VA-system i ett omfattande ledningsnät samt vatten- och reningsverk. De flesta husen är privatägda och har ofta hög standard. Många ligger sjönära eller högt med utsikt över älv och fjäll.


Kringelfjordens Samfällighetsförening


Fastigheterna i Kringelfjorden bildar tillsammans en samfällighet vars uppgift det är att svara för drift och underhåll av områdets vägar och VA-anläggningar. Se vidare under sidan Om Kringelfjorden > Samfälligheten.

Goda tillfällen till aktivt uteliv och naturupplevelser i fritidsområdet

Såväl sommar som vinter finns det mycket att välja på vad gäller aktiviteter inom området. På sommaren bad, båtliv och fiske i älven, fiske i närliggande sjöar och åar, samt vandringar och bärplockning i terrängen. På vintern finns preparerade skidspår och markerade skoterleder. Dessa och aktiviteter i det närliggande fjällområdet finns mer att läsa om under Aktiviteter & utflyktstips.


     
  Foto på solnedgång  

Foto: Steven McCoy


Styrelsen informerar

17-12-28: Meddelande från ordförande gällande snöröjning - läs mer här.


16-10-11: Stugbyföreningens styrelse meddelar inför kommande vintersäsong att värmeslingorna kommer att skötas uteslutande av behöriga och av föreningen utsedda personer utifrån aktuellt behov. Vid frågor eller problem, kontakta Göran Edlund eller Kjell Gustavsson.


Skid & Friluftsföreningen tackar stöttande medlemmar

Varför finns Skid- & Friluftsföreningen och varför behöver vi ditt stöd?


Vid akuta ärenden gällande stugbyn, ring Hans-Ove Fjätvall på tfn 076-838 45 75.

 

 

 

Aktuellt


Kringelfjordens Stugby på Facebook:
Kringelfjordens Facebook-grupp 

 

©Kringelfjordens Samfällighetsförening

Kontakta webbansvarig

 

 
Klicka på loggan för att gå tillbaka till startsidan