Kringelfjordens Fritidsområde - Aktiv fritid i den vackraste av miljöer
Sidhuvud med bilder från Kringelfjorden

 

Väder Särnaheden

 

Utflyktstips

I norra Dalarna finns många vackra och intressanta utflyktsmål för olika årstider; här nedan tipsar vi om några av dem.

Besök gärna Jonas Gardsiös hemsida, där du hittar många bra tips om vandring, fiske, golf, sevärdheter och mycket annat i norra Dalarna.

På Länsstyrelsens hemsida hittar du information om naturreservat i Älvdalens kommun samt om nationalparkerna Fulufjället och Töfsingdalen.

Silverfallet i Grövelsjöfjällen

Utgå från STF fjällstation till bron över Grövlan. Följ sedan skylten uppåt fjället. En mycket trevlig promenad är att gå till Silverfallet som ligger i Olåns dalgång strax intill norska gränsen, 3 km sydväst om Grövelsjön och 4 km nordväst om Storsätern. En km från fallet finns en slogbod där du kan rasta och koka kaffe.

Foto: Siw Svensson

Bild på Silverfallet
Bild på Lomkällans skogsmuseum

Lomkällan

Skogs- och försvarsmuséet Lomkällan strax norr om Särna visar skogsarbetarepoken fram till mekaniseringen under 1960- och 1970-talen.

På det 33 hektar stora friluftsmuseet finns autentiska byggnader, redskap, inventarier och verktyg med anknytning till skogsbruk och timmerflottning i Särnabygden under olika tidsepoker. Särna skans från 1940 är en välbevarad försvarsanläggning som byggdes när Tyskland invaderade Norge i början av andra världskriget. En 2 km lång promenadslinga i natursköna omgivningar där olika boendemiljöer för skogsarbetare visas tillsammans med specialutställningar.

Lomkällan på Facebook

Foto: Sandra Björk/Sveriges Radio

Buskoviusstenen

Efter vägen mellan Älvdalen och Särna passerar man strax söder om Bunkris en stenstod på vänster sida.

Stenen är uppsatt till minne av Älvdalsprästen Daniel Buskovius, som 1644 ledde ett bondetåg i avsikt att intaga Särna och förena byarna Särna och Idre med Sverige. Inte en blodsdroppe spilldes. Särna och Idre har sedan dess hört till Sverige. Spår av den tid när bygden var norsk märks i de lokala dialekterna, som tydligt liknar norska.

Foto: alvdalen.se

Bild på Buskowiusstenen
Bild på forkörare

Forbönderna

Sedan 1600-talet har det varit marknad i Røros i Norge den tredje tisdagen i februari. Främst var det bönder från Dalarna och Härjedalen som sålde och bytte varor mellan svenska bygder och Røros. Svenskarna som kom till marknaden kallades forbönder för att de körde ”foror”, eller lass, med häst och släde vintertid.

Dalarna Femund Forkörarförening har tagit upp denna sedvänja, men syftet är inte längre att idka handel utan att levandegöra en gammal tradition. Föreningens viktigaste aktivitet är den årliga resan till Røros marknad, som utgår från olika platser varje år. Ofta passerar forkörarna våra trakter, med övernattning i stallet bakom hembygdsgården i Idre. Det kan vara så många som femton ekipage som passerar Idre i mitten av februari. Övernattningen kombineras då gärna med festliga arrangemang.

Läs mer på föreningens hemsida, samt på Røros marknads hemsida.

Foto: dalarnafemund.com

Lilla Fjätfallet

Lilla Fjätfallet (kallas också Övre Fjätfallet) är ett vackert vattenfall nära skidanläggningen Fjätervålen. Här finns rastplats och fina picknickmöjligheter invid vattenfallet.

Kör RV 311 mot Tännäs och Fjätervålen. Efter ca 18 km, tag av till höger vid skylt mot Fjätfallet.

Foto: Carina Ström

Bild på Fjätfallet
Bild på Särna Gammelkyrka

Särna Gammelkyrka och Gammelgården

Särna Gammelkyrka från 1684 restes på bara tre veckor nere vid Särnasjöns strand – exakt 40 år efter det att Särna erövrats från Norge vid världshistoriens kanske fredligaste fältslag. Kyrkans ålderdomliga torftighet avspeglar socknens en gång så hårda levnadsvillkor. Läs mer om kyrkan här.

Gammelgården strax intill kyrkan består av ett flertal timmerbyggnader från tidigt 1700-tal. I Gammelgårdens samlingar ingår drygt 1000 fornsaker, till största del föremål som hör till hem, hushåll, jakt och boskapsskötsel i det gamla bondesamhället.


Styrelsen informerar

17-12-28: Meddelande från ordförande gällande snöröjning - läs mer här.


16-10-11: Stugbyföreningens styrelse meddelar inför kommande vintersäsong att värmeslingorna kommer att skötas uteslutande av behöriga och av föreningen utsedda personer utifrån aktuellt behov. Vid frågor eller problem, kontakta Göran Edlund eller Kjell Gustavsson.


Skid & Friluftsföreningen tackar stöttande medlemmar

Varför finns Skid- & Friluftsföreningen och varför behöver vi ditt stöd?


Vid akuta ärenden gällande stugbyn, ring Hans-Ove Fjätvall på tfn 076-838 45 75.

 

 

 

Aktuellt


Kringelfjordens Stugby på Facebook:
Kringelfjordens Facebook-grupp 

 

©Kringelfjordens Samfällighetsförening

Kontakta webbansvarig

 

 
Klicka på loggan för att gå tillbaka till startsidan